Mark Buijs is de burgemeester van Boxtel. Hij opereert transparant en wil een deal maken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA hanteert een normbedrag van 22 duizend euro per asielzoeker per jaar. Daar doet Buijs het voor. Boxtel, 30 duizend inwoners, wil best 150 asielzoekers opvangen. Tevens is de gemeente bereid het financiële risico te dragen, mocht het duurder uitpakken. De burgemeester stelt: ‘Kleine groepen is beter voor de integratie en het draagt enorm bij aan het draagvlak in lokale gemeenschappen. Wij willen het op z’n Brabants doen: samen.’
Tot nu toe vangt Buijs bot bij het COA en de Haagse Politiek.

Martijn Dadema is de burgemeester van Raalte. Ook hij wil een deal maken met het COA. Raalte, 35 duizend inwoners, wil best 950 asielzoekers opvangen. Een flinke groep maar ook een flink bedrag. Een slordige rekensom komt op een jaarlijkse COA bijdrage van zo’n 20 miljoen.
Tot nu toe zijn de beweegredenen van de gemeente tamelijk duister. Dadema komt voornamelijk met gemeenplaatsen: ‘Het is een beladen discussie. Opvang vergt veel energie. We houden ons aan het beoogde plan.’
Op 24 mei wordt er besloten. Tot vlak voor die tijd blijft informatie binnenskamers.
Zou dit ‘op z’n Sallands’ zijn?

Recent Posts

Leave a Comment