227

De mededeling van het Weekblad voor Salland dat ze het geld voortaan liever uitgeeft aan andere zaken dan Brettsnap beschouw ik als een zetje in de goede richting. Slechts weinig columnisten [...]

Jahoda

Onlangs bereisde ik twee nieuwe landen. En dat op mijn leeftijd. Over Polen wellicht later meer. Eerst maar eens naar Tsjechië. Bij het passeren van een nieuwe grens neem ik mij altijd voor om [...]